Hongarenburg, Den Haag

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Brandwerende doorvoeren en timmerwerk

PERIODE:

2015

STATUS:

Lopend project