Productiestraat, Vlaardingen

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Brandwerende doorvoeren en kitwerk

PERIODE:

2015

STATUS:

Opgeleverd