Woonzorgcentrum Uitzicht, Den Haag

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Brandwerende doorvoeren, kitwerk en brandkleppen plaatsen

PERIODE:

2015

STATUS:

In uitvoering