Hoogvliet 65 app. Alverstraat

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Diverse brandwerende voorzieningen

PERIODE:

2016

OPDRACHTGEVER:

Waal BV

STATUS: lopend project