Project omschrijving

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Brandwerende wanden, plafonds en kozijnen plaatsen

PERIODE:

2015

STATUS:

Afgerond