Project omschrijving

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Brandwerende wanden, plafonds, brandmeldbeveiligingsinstallatie, gedeeltelijke bewaking (gecertificeerd), brandbestrijdingsinstallatie

PERIODE:

april 2015 – juni 2016

STATUS:

In uitvoering