Project omschrijving

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Brandwerende doorvoeren en timmerwerk

PERIODE:

2015

STATUS:

Opgeleverd