Project omschrijving

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:

Staalbekleding, brandwerende doorvoeren en kitwerk

PERIODE:

2014

STATUS:

Opgeleverd