Ervaring in brandveiligheid!

Of het nu gaat om kantoorgebouwen, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verzorgingshuizen of om woningbouw, de brandveiligheid van een gebouw is van levensbelang. Onderdeel van de brandveiligheid is onder andere het brandwerend afwerken of bewerken van doorvoeren, het coaten of betimmeren van de stalen hoofddraagconstructie, het plaatsen van wanden en plafonds en andere disciplines.

Door het brandwerend bewerken van de boven genoemde punten kan kostbare tijd gewonnen worden bij het ontstaan van brand. Dit kan dan net het verschil zijn tussen alleen materiële schade en het verlies aan levens.

Natuurlijk wilt u zorgen dat bij nieuwbouw of renovatie de beste maatregelen genomen worden om alle schade als gevolg van brand zoveel mogelijk te beperken. In dat geval bent u bij ons aan het juiste adres. Groen en Remmerswaal B.V. kan voor u alle werkzaamheden met betrekking tot de brandveiligheid verzorgen in uw projecten, of het nu nieuwbouw, renovatie of onderhoud betreft.

 

Onze diensten

Als er brand uitbreekt, is tijd van levensbelang. Die tijd is nodig om de brand te signaleren, alarm te slaan en om mensen en goederen in veiligheid te brengen. Goede preventieve maatregelen zijn van groot belang om de gevolgen van een brand zo klein mogelijk te houden. De onderstaande diensten van Groen & Remmerswaal BV bieden u de zekerheid dat uw gebouw voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften van uw bouw-, milieu- of gebruiksvergunning. Omdat de producten en diensten van Groen & Remmerswaal BV voldoen aan de regelgeving heeft u de zekerheid van een geaccepteerde oplossing.

Brandwerende afdichtingen

Wij leveren en monteren complete systemen voor het brandwerend afdichten van leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties en verzorgen het onderhoud hiervan.

Brandwerende betimmering

We leveren een breed scala aan brandwerende oplossingen in huis om betonnen, houten en stalen constructies te beschermen waardoor er meer tijd ontstaat om mens en materieel in veiligheid te brengen.

Brandkleppen & overige

Door brandwerende vloeren en wanden worden diverse installaties gevoerd. Een luchtbehandelingsinstallatie moet op die plekken worden afgesloten bij brand, dit doen wij door middel van het monteren van een brandklep.

Certificering & onderhoud

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde monteurs en Europees gecertificeerde materialen. Bij oplevering ontvangt u een opleveringscertificaat waarmee u verzekerd bent van de hoogste kwaliteit.

Onze werkwijze